Naše jména

Mám tu čest publikovat další rozšíření vznikajícího týmu a současně chci potvrdit, že dotvoření celé rady poradců do plánovaného počtu dvanácti nepřehlédnutelných osobností s jasnou a čitelnou osobní historií bude kompletní nejpozději do konce února a věřím, že v této sestavě je plně představitelné to, oč v nejbližší době půjde nejvíce. Vyléčit všechny škody a dostat svoji zemi zpět do růstové trajektorie.

PhDr. Walter Bartoš, Ph.D., MBA, (* 23. dubna 1961 Hodonín)

V roce 1985 vystudoval učitelství ruštiny a dějepisu na Filosofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně. Pracoval potom coby středoškolský učitel, později zástupce ředitele na gymnáziu Strážnice. V roce 1992 vstoupil do ODS. V roce 2011 mu byl udělen titul Ph.D. za disertační práci Role státu v péči o sportovní talenty na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity. V letech 2011-2015 působil na Masarykově univerzitě, kde přednášel témata spojená s problematikou veřejné správy. Od roku 2008 je členem Správní rady Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, od roku 2018 zastával v této radě post místopředsedy. V dubnu 2020 byl zvolen předsedou Správní rady Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. Je podruhé ženatý, má dva syny.

Od komunálních voleb v roce 1994 je nepřetržitě členem zastupitelstva města Strážnice. Od roku 1995 je současně radním města a od roku 2014 jeho místostarostou. Ve volbách v roce 1998 byl zvolen do poslanecké sněmovny za ODS a mandát obhájil ve volbách v roce 2002, 2006 i v roce 2010. V poslanecké sněmovně byl předsedou sněmovního výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. V období vlády ČSSD působil jako stínový ministr školství ODS a napsal programový dokument Modrá šance ve vzdělávání. Doposud je členem ODS.

Je nepochybně jedním z mála skutečných českých expertů na problematiku školství - a to v celé jeho šíři - včetně jeho trvalého rozvoje a plné ekonomické udržitelnosti.

Ing. arch. Liana Janáčková, (* 17. prosince 1953 Ostrava)

V roce 1973 odmaturovala na ostravském Matičním gymnáziu. V roce 1979 absolvovala Fakultu architektury Vysokého učení technického v Brně. V letech 1980-1990 pracovala jako projektantka ve firmách Stavoprojekt Ostrava a Drupos Ostrava. V současnosti žije v Mariánských Horách. Je rozvedená a má dvě dcery.

V roce 1990 byla zvolena starostkou městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky. V roce 2004 vystoupila z ODS, ve které byla od roku 1992. V témže roce byla potom zvolena senátorkou. V Senátu byla místopředsedkyní Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky a členkou Volební komise.

V komunálních volbách na podzim 2006 její hnutí Nezávislí vyhrálo volby a ona sama získala nejvíce hlasů, avšak funkci starostky ji na pár měsíců zablokovala nesmyslná truckoalice ODS, KDU-ČSL a ČSSD. V červnu 2007 byla opět zvolena a funkci starostky zastávala i po dvou dalších komunálních volbách až do roku 2018. V roce 2009 byla krátce členkou a místopředsedkyní Strany svobodných občanů. V krajských volbách v roce 2012 byla zvolena zastupitelkou Moravskoslezského kraje. V současnosti je místopředsedkyní hnutí NEZÁVISLÍ .

Petr Skokan, (* 27. května 1963 Prachatice)

S rodiči se jako roční batole přestěhoval z Prachatic do České Lípy a dodnes je hrdým českolipským patriotem. V roce 1992 vstoupil do ODS v roce 1994 byl za tuto stranu zvolen do městského zastupitelstva České Lípy. Roku 1997 se stal místostarostou na radnici a rok poté byl zvolen starostou. Pozici starosty obhájil i v dalších volbách roku 2002.

V roce 2004 byl zvolen hejtmanem Libereckého kraje a na post starosty České Lípy rezignoval, zůstal však členem rady města. Funkci radního obhájil i po dalších komunálních volbách v roce 2006. V roce 2009 odešel z ODS a rozhodl se přestoupit do strany Věci veřejné. Deklaroval úmysl za tuto novou stranu kandidovat ve volbách do parlamentu. V reakci na to zastupitelstvo města Česká Lípa na návrh členů ODS dosáhlo v září 2009 jeho odvolání z rady města.

Z prvního místa kandidátky strany Věci veřejné v Libereckém kraji byl v roce 2010 zvolen poslancem. V parlamentu se posléze stal členem poslaneckého klubu Věci veřejné a členem hospodářského a volebního výboru. Po uplynutí poslaneckého mandátu vstoupil do nově založeného regionálního politického hnutí s názvem Spolehnutí - Společné hnutí Českolipanů a stal se jeho výkonným místopředsedou. V roce 2014 byl lídrem tohoto hnutí a jako jediný z celé kandidátky získal opět mandát zastupitele města Česká Lípa. Ve volbách do Senátu PČR v roce 2020 pak kandidoval za toto hnutí, ale nabyl zvolen.

Podrobnější informace naleznete na jeho osobních stránkách, které provozuje na adrese : https://www.petrskokan.cz/profil/

Mgr. Milan Volf, (* 20. dubna 1963 Kladno)

Jako člen ODS byl v listopadu 1998 zvolen primátorem města Kladna a tuto funkci vykonával šest let. V roce 2004 však byl vzat do vazby kvůli obvinění ze zneužití pravomoci veřejného činitele a na funkci primátora rezignoval. Policie ho začala stíhat v březnu 2004. Po několikaletém soudním martyriu jej středočeský krajský soud v březnu 2009 obžaloby pravomocně v celém rozsahu zprostil a později získal za nespravedlivé stíhání i odškodnění.

V roce 2010 pak založil v Kladně politickou stranu Volba pro Kladno, byl jejím volebním lídrem a s dalšími pěti kolegy se opětovně dostal do zastupitelstva. V dalších komunálních volbách v roce 2014 vyhrála jeho strana volby a Milan Volf se opět stal primátorem statutárního města. Po dalších a ještě přesvědčivěji vyhraných komunálních volbách však došlo k vytvoření široké protikoalice proti úspěšnému primátorovi a tak byl opakovaně zvolen až po dvouletém přetahování v roce 2020.

V témže roce kandidoval jako jediný kandidát za Českou pravici jako člen Volby pro Kladno do senátu, ale nebyl zvolen. I tato volba však jeho - bohužel nedostačujícím - vítězstvím v samotném statutárním městě jasně potvrdila, že jde o jednoho z nejúspěšnějších komunálních politiků v naší zemi.